Naturhistoriska museet

Detta projekt gav oss möjligheten att få leverera elektriska sektionsradiatorer till museets personalutrymmen, MP-radiatorer i förrådsutrymmen samt att utföra en grundlig renovering av befintliga gjutjärnsradiatorer. Renoveringen utfördes genom blästring, invändig rengöring, reparation och provtryckning. Radiatorerna lackades därefter i anpassade kulörer och återmonterades på museet.

Projektet utfördes 2012.