Vi värnar om miljön.

Vår miljöpolicy ska hjälpa oss att minimera vår negativa påverkan på miljön. Därför jobbar vi aktivt med förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet.

Inga onödiga utsläpp
Vi gör vårt yttersta för att vår produktion inte skall belasta vår miljö. Fjärrvärme, grön el och inga farliga utsläpp till mark, vatten eller luft
styr oss i produktionen.

Våra produkter är 100% återvinningsbara
Många av våra produkter är tillverkade på 30-talet och värmer fortfarande. Detta borgar för en lång livscykel.

Klimatsmart frakt
Vår lokalisering, mitt i Småland, med närhet till alla större vägar och transportnät gör att vi på ett klimatsmart sätt kan leverera direkt från fabrik till byggarbetsplats.Moderna metoder
Snabb reaktion vid ändrade värmebehov sparar energi och ger jämn och behaglig inomhuskomfort.

Flexibla kombinationer
Lågtemperatursdimensionerade radiatorer sparar energi och möjliggör effektiv kombination med olika värmekällor som exempelvis golvvärme.

Arbetsmiljöpolicy
Alla anställda på Lenhovda Radiatorfabrik AB ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön. Genom att erbjuda varje anställd inom företaget en arbetsplats som överensstämmer med gällande arbetsmiljölag, ska vi tillsammans verka för en psykiskt, fysiskt och socialt sund arbetsmiljö.

En modern och effektiv leverantör även i framtiden

Vi på Lenhovda Radiatorfabrik nöjer oss inte med en mansålder av radiatorproduktion, eller att bara vara en del av svensk industrihistoria. Vi strävar efter att vara en modern och effektiv leverantör även i framtiden.
Om oss

Made in Lenhovda sedan 1936

Mitt i de småländska skogarna ligger Lenhovda. 1936 startade här en radiatorfabrik som genom generationer har bibehållit och utvecklat kunskaper om hur man bygger vackra och effektiva radiatorer. Några av de första radiatorerna som lämnade fabriken för drygt 80 år sedan är fortfarande i bruk.
Historian