Från traditionellt hantverk till ny teknik – men med samma värden

Radiatorer från Lenhovda Radiatorfabrik värmer svenska hem sedan 1936. Många av de tidigast tillverkade radiatorerna fungerar utmärkt än idag – och målsättningen för all verksamhet i fabriken är att alla nytillverkade radiatorer ska hålla minst lika länge. 

År 1936 startades aktiebolaget Lenhovda Radiatorfabrik, som ett komplement till värmepaneltillverkningen på Norrhults Gjuteri.

Innan år 1937 levererades de första radiatorerna av stolta medarbetare. Radiatorerna hade tillverkats helt hantverksmässigt i de första små skjulliknande lokalerna.

Under kommande decennier har nya lokaler byggts i etapper, flera generationer av produktionsmaskiner har installerats och senare bytts ut mot ny modernare teknik.

Medarbetare har börjat, vissa har gått vidare till andra företag, men många har haft sin uppkomst på fabriken under hela sitt yrkesverksamma liv.

Idag är fabriken unik, och vi bevisar dagligen att produktion i Sverige är möjlig. Sedan 2002 är Lenhovda Radiatorfabrik ensamma tillverkare på Sveriges marknad och konkurrerar nu med utländska leverantörer.

En modern och effektiv leverantör även i framtiden

Vi på Lenhovda Radiatorfabrik nöjer oss inte med en mansålder av radiatorproduktion, eller att bara vara en del av svensk industrihistoria. Vi strävar efter att vara en modern och effektiv leverantör även i framtiden.
Om oss

Vi värnar om miljön

Vår miljöpolicy ska hjälpa oss att minimera vår negativa påverkan på miljön. Därför jobbar vi aktivt med förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet.
Vårt miljöarbete